Αν δε χρησιμοποιήσετε την τοπική συγκοινωνία (λεωφορείο ή ταξί) τότε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.